بایدن برای جلب رضایت رژیم آپارتاید اسراییل بازار گرمی می‌کند

به گزارش حوزه سیاست خارجی ایرنا، «ناصر کنعانی» روز دوشنبه در صفحه اجتماعی خود در توییتر نوشت: طنز دوران ما، آقای بایدن درست در سالگرد اولین آزمایش اتمی آمریکا و پس از بازدید از رژیم قانون‌شکنی که خود بمب اتمی مخفی دارد، تأکید می‌کند که «اجازه» نخواهد داد که ایران بمب بسازد.

بازارگرمی برای جلب رضایت رژیم آپارتاید اسراییل با بمب‌هایی که ایران هیچ‌گاه به دنبالش نبوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84824750/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%A8-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی