باید در روایت پیشرفت‌های کشور با تحرک بیشتری عمل کنیم


تهران-ایرنا-دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت: آگاه کردن جوانان نسبت به پیشرفت‌های ایران باعث می‌شود جوانان حس بهتری داشته باشند و ما هم در روایت پیشرفت‌ها باید تحرک بیشتری داشته باشیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85112989/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی