با اصلاح قانون، امکان نظارت مؤثر بر انتخابات در سال آینده فراهم می‌شود


تهران- ایرنا- معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان گفت: با اصلاح قانون انتخابات، مشکلات قانون فعلی مرتفع و با اجرای قانون انتخابات پس از تایید شورای نگهبان، امکان نظارت مؤثر بر انتخابات در سال آینده فراهم می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85049005/%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی