بحران غذا در افغانستان: مسبب این اوضاع کیست؟


تهران- ایرنا- بحران  غذا و تشدید فقر در افغانستان به طوری که سازمان سازمان بهداشت جهانی از فوت روزنه ۱۶۷ نوزاد خبر داده‌است، ریشه در ۲ دهه اشغالگری آمریکایی دارد که اینک نیز حدود ۷ میلیارد دلار پول این کشور جنگ زده را گروگان گرفته‌است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85087831/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی