بحرینی: آنچه در شورای حقوق بشر انجام شد، صرفا براساس منافع ملی تعدادی از کشورها بود


تهران – ایرنا – سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل و سایر سازمان‌های بین‌المللی مستقر در ژنو گفت: آنچه در شورای حقوق بشر انجام شد براساس منافع ملی تعدادی از کشورها بود نه به خاطر حقوق بشر.


منبع: https://www.irna.ir/news/84965491/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D8%B5%D8%B1%D9%81%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%84%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی