بخشش دانشجویان موجب شادابی و حفظ سرمایه‌های اجتماعی می‌شود


تهران – ایرنا – دبیر کل حزب آزادی، «مدارا» را در صدر سیاست‌ها و تدابیر حکمرانی دانست و گفت: اگر مسئولان مدارا با اقشار مختلف جامعه را در سرلوحه کار خود قرار دهند، سرمایه‌های اجتماعی حفظ می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85028172/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی