بخشنامه انتخاباتی وزارت کشور درست بود/نمایندگان درگیر حواشی نشوند


تهران- ایرنا- جمعی از فعالان سیاسی ابلاغیه اخیر ستاد انتخابات کشور را در راستای تامین سلامت انتخابات اسفند امسال عنوان کردند و گفتند: این ابلاغیه مشکل مبنایی نداشت و محتوای آن در راستای برگزاری یک انتخابات سالم و رقابتی درست بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85150210/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی