بخش های مختلف حکومت و مردم برای رسیدن به هدف مشترک هماهنگ باشند


به گزارش ایرنا، علی بهادری جهرمی عصر سه شنبه در جمع دانش آموزان دبیرستان پسرانه امیرکبیر قم اظهار داشت: برای رسیدن به علم‌ باید هماهنگی بین دانش آموزان وجود داشته باشد و زمانی که شرایط به سامان نیست کار بسیار دشوار می شود

وی ادامه داد: در این شرایط دشمن نیز وحدت و هماهنگی‌ و آرامش و سکون ما را بر هم می زند لذا همه کارهای جمعی  باید بگونه ای باشد که بتوانیم با یکدیگر هماهنگ باشیم.

سخنگوی دولت افزود: اگر مجلس و دولت به سمتی و بخش خصوصی نیز به سمت دیگر بروند نمی توانند به هدف دست یابند لذا همه بخش های حکومت و مردم باید با هم هماهنگ باشند تا بتوانیم به هدف های مشترک دست یابیم .

وی تاکید کرد: از زمین خوردن و ناراحتی هیچ فرد، بخش و قشری نباید خوشحال شویم. اگر چرخ کاسب شهر نچرخید چرخ ما هم نمی چرخد و اگر هماهنگ باشیم همه با هم‌ کشوری آباد می سازیم.

بهادری جهرمی صبح امروز نیز در جمع دانشجویان دانشگاه قم حضور یافت .

بهادری جهرمی: بخش های مختلف حکومت و مردم برای رسیدن به هدف مشترک هماهنگ باشند


منبع: https://www.irna.ir/news/84923220/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی