بذرپاش: امکان ثبت رایگان خرید و فروش مسکن روی سامانه خودنویس فراهم می‌شود


تهران- ایرنا- وزیر راه و شهرسازی گفت: امکان ثبت رایگان خرید و فروش مسکن روی سامانه خودنویس از سال آینده فراهم می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85393854/%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی