بذرپاش: بیش از ۱۳۶ هزار قطعه زمین برای ساخت مسکن تاکنون واگذار شده است


تهران- ایرنا- وزیر راه و شهرسازی گفت: تا امروز بیش از ۱۳۶ هزار قطعه زمین در قالب فردی و گروهی ساخت واگذار شده و این کار امسال رونق بیشتری خواهد گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85085947/%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B3%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی