بذرپاش: واگذاری خانه‌های تکمیل‌شده از ماه آینده آغاز می‌شود
تهران- ایرنا- وزیر راه و شهرسازی گفت: تحویل زمین همراه با ارایه تسهیلات بانکی آغاز شده و از ماه ‌آینده فرآیند واگذاری واحدهای مسکونی تکمیل‌شده مهر و نهضت ملی به مردم و متقاضیان آغاز خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84987104/%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی