برای آزادی!


تهران-ایرنا- پاریس که سال گذشته در واکنش به ناآرامی‌های ایران، تجزیه‌طلبان و براندازان را «انقلابی» خواند و از اپوزیسیون بدنام ایرانی در «الیزه» پذیرایی کرد، این روزهای خود را چگونه روایت می‌کند و در برخورد با جوانان معترض به تبعیض و نژادپرستی در کشورش چه می‌کند؟


منبع: https://www.irna.ir/news/85160571/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی