برخی رسانه‌ها و نخبگان کردستانی در اغتشاشات اخیر ضعیف عمل کردند
سنندج- ایرنا- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان از عملکرد ضعیف برخی رسانه‌ها و نخبگان در تبیین اغتشاشات و نا آرامی‌های اخیر انتقاد کرد.  


منبع: https://www.irna.ir/news/84920492/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی