برداشت ثمرات سفر اول در دومین سفر به دیار شهریار


تهران – ایرنا – سفر رئیس جمهور به آذربایجان شرقی دو محور عمده داشت؛ پیگیری مصوبات دور نخست سفر و احیای واحدهای تولیدی راکد در یکی از استان‌های صنعتی کشور و گشایش گره از دو طرح نیمه‌تمام پس از ۲۰ سال.


منبع: https://www.irna.ir/news/85134910/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AB%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی