بررسی آیین‌نامه هیات عالی نظارت مجمع با حضور سران قوا


تهران- ایرنا- آیین‌نامه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور روسای قوای مجریه و قضائیه مورد بررسی قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84977190/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی