بررسی ابعاد حقوقی و حقوق بشری ترور سردار سلیمانی


تهران – ایرنا – نشست بررسی ابعاد حقوقی و حقوق بشری ترور شهید سلیمانی با حضور بیش از یکصد نفر از دیپلمات ها و شخصیت های علمی و دانشگاهی در حاشیه نشست ۵۲ شورای حقوق بشر به صورت مجازی برگزار گردید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85052431/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی