بررسی بسترهای حقوقی، مالی و موانع اجرایی طرح انتقال آب دریا با حضور مخبر


تهران- ایرنا- بسترهای حقوقی و سیمای تامین مالی و برخی موانع اجرایی طرح های انتقال آب دریا در چهاردهمین جلسه انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به فلات مرکزی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85080423/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی