بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد


تهران- ایرنا-گزارش شور دوم کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و قرار است نمایندگان در دو نوبت صبح و عصر به بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۳ بپردازند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85358911/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی