بررسی جزییات طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در کمیسیون امنیت ملی


تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از بررسی جزییات طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در نشست امروز کمیسیون خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84954969/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی