بررسی دولت در هدفمندسازی یارانه‌ها در دستور کار مجلس قرار گرفت


تهران- ایرنا- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها با محوریت تبصره(۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در دستور کار روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85021992/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی