بررسی دو فوریت «لایحه حجاب و عفاف» در دستور کار مجلس قرار گرفت


تهران-ایرنا- بررسی دو فوریت لایحه حجاب و عفاف در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85138903/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی