بررسی راهکار جهش تجارت ایران و روسیه در نشست مشترک ایرنا و اسپوتنیک


مسکو- ایرنا- خبرنگاران و کارشناسان خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) و اسپوتنیک روسیه در نشست مشترکی درباره راهکارهای تقویت مناسبات تهران – مسکو به گفت و گو پرداختند و راهکارهای مورد نظر خود را برای تقویت مبادلات تجاری بیان کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85126959/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%88%D8%AA%D9%86%DB%8C%DA%A9

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی