بررسی سفر ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش در «خط حزب‌الله»


تهران – ایرنا – شماره جدید نشریه خط حزب‌الله با عنوان «انقلاب دریانوردی» منتشر شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85195860/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B8%DB%B6-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی