بررسی سند تحول احزاب در کمیسیون ماده ۱۰/مخالفت با تاسیس یک حزب جدید


تهران – ایرنا – مدیرکل سیاسی وزارت کشور از بررسی سند تحول احزاب در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب خبر داد و گفت: این کمیسیون با تاسیس حزب جمعیت گفتمان انقلاب اسلامی موافقت نکرد اما پروانه هفت تشکل اقلیت دینی تمدید شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85120914/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DB%B1%DB%B0-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%DB%8C%DA%A9-%D8%AD%D8%B2%D8%A8

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی