بررسی سیاست‌های کلی معدن در مجمع تشخیص مصلحت


تهران- ایرنا- کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه‌ای سیاست‌های کلی معدن را مورد تنقیح و بازنگری قرار داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84954908/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی