بررسی مهمترین مسائل کشور در نشست سران قوا


تهران- ایرنا- جلسه مشترک سران قوا به میزبانی دفتر رئیس جمهور برگزار و روسای قوا مهمترین مسائل کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84991834/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی