بررسی نحوه تخصیص قیر دستگاههای اجرایی با حضور نایب رئیس مجلس


تهران- ایرنا- مسئولان دستگاههای اجرایی شامل وزارت راه، نوسازی مدارس، بنیاد مسکن، شهرداری‌ها، وزیر نفت، دیوان محاسبات و دستگاههای نظارتی در جلسه‌ای با نایب رئیس مجلس نحوه توزیع و اختصاص قیر برای آسفالت راههای روستایی و شهری را مورد بحث و بررسی قرار دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85038085/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D9%82%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی