بررسی کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد


تهران- ایرنا- بررسی لایحه دو فوریتی تاسیس وزارت بازرگانی به دلیل برخی ابهامات در تبصره‌های ۴ و ۶ با دستور رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85172065/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B9

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی