بررسی ۲۴۰ طرح اضطراری وزارت نیرو برای رفع تنش آبی در کشور


تهران- ایرنا- جلسه بررسی ۲۴۰ طرح‌های اولویت‌دار و اضطراری وزارت نیرو با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار و تصمیمات لازم برای رفع موانع اجرایی آنها اتخاذ شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85137079/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DB%B2%DB%B4%DB%B0-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی