برقراری ۶۳ هزار تماس مردمی با سامانه ۱۱۱ در سفر رییس جمهور به آذربایجان شرقی


تبریز – ایرنا – مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری آذربایجان شرقی اعلام کرد: همزمان با دور دوم سفر رییس جمهور به این استان، بیش از ۶۳ هزار تماس تلفنی موفق مردم از طریق سامانه برخط ۱۱۱ برقرار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85135697/%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B6%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B1%DB%B1%DB%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی