برنامه‌ریزی نیروی زمینی ارتش برای خانه‌دار شدن کارکنان


تهران – ایرنا – فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: در حوزه تخصیص منازل سازمانی به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده است که تا پایان سال ۱۴۰۲ همه کارکنان نیروی زمینی ارتش صاحب منزل سازمانی شوند و در حوزه منازل شخصی تا پایان سال ۱۴۰۳، همه کارکنان قبل از بازنشستگی دارای منزل شخصی خواهند شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84971818/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی