بروجردی : انجمن دوستی ایران و چین ظرفیت بالایی برای ارائه دوره های کارآموزی به دانشجویان دارد


تهران – ایرنا- رئیس انجمن دوستی ایران و چین با تاکید بر ضرورت تعامل و همکاری این انجمن با دنشگاه های مختلف کشور با هدف کمک به تقویت روابط دوستانه دو کشور، گفت این انجمن ظرفیت بالایی برای ارائه دوره های کارآموزی به دانشجویان به ویژه در حوزه های روابط بین الملل، ارتباطات، رسانه و دیپلماسی عمومی دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84955126/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی