برگزاری جشنواره‌های حقوقی به نفع منافع ملی است


تهران- ایرنا- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: برگزاری جشنواره‌های حقوقی به نفع منافع ملی است و یک هم‌افزایی ملی را رقم می‌زند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85126518/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی