برگزاری دومین هفته فیلم استرالیا در موزه سینمای ایران

برنامه نمایش فیلم‌ها در سالن فردوس به شرح زیر است:

  •  نهم شهریور ماه ساعت ۱۹:۰۰ فیلم سینمایی زمین مرتفع
  •  دهم شهریور ماه ساعت ۱۷:۰۰ فیلم سینمایی کوره،
  •  ساعت ۱۹:۰۰ فیلم سینمایی قوچ‌ها
  •  یازدهم شهریور ماه ساعت ۱۷:۰۰ فیلم سینمایی دوباره جون،
  •  ساعت ۱۹:۰۰ فیلم سینمایی نیترام


منبع: https://www.irna.ir/news/84867591/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

همچنین مراسم افتتاحیه فیلم‌ها با حضور سفیر استرالیا لیندال ساکس در سالن فردوس در تاریخ نهم شهریور ماه ساعت ۱۹ برگزار خواهد شد.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی موزه سینما، در چارچوب همکاری‌های فرهنگی میان بخش فرهنگی سفارت استرالیا، موزه سینمای ایران، بنیاد سینمایی فارابی و موسسه دریچه سینما، پنج فیلم با عناوین کوره، زمین مرتفع، قوچ‌ها، دوباره جون و نیترام از ۹ تا ۱۱ شهریور ماه در موزه سینما به نمایش در می‌آید.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی