برگزاری مراسم گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی در سفارت ایران در مادرید


تهران – ایرنا – مراسم گرامیداشت چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سفارت ایران در مادرید برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85024990/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی