برگزاری کمیسیون مشترک کنسولی ایران و پاکستان پس از ۸ سال


تهران- ایرنا- ششمین کمیسیون مشترک کنسولی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان به ریاست معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امورخارجه و قائم مقام وزیر کشور پاکستان برگزار شد


منبع: https://www.irna.ir/news/85173025/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DB%B8-%D8%B3%D8%A7%D9%84

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی