برگزاری ۱۷۰۰ برنامه دانشجویی در ایام انتخابات/ثبت نام ۱۱۰۰ نامزد دانشگاهی


تهران – ایرنا – سخنگوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از برگزاری ۱۷۰۰ برنامه دانشجویی شامل مناظره‌ها، تربیون آزادهای متعدد، حضور و پاسخگویی بسیاری از نامزدها در دانشگاه‌ها در ایام انتخابات خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85402686/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DB%B1%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی