برگه‌های سرشماری اتباع خارجی جدیدالورود ۳ ماه تمدید شدبه گزارش ایرنا، اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور اعلام کرد: به اطلاع همه اتباع خارجی که در طرح‌های بازشماری و شناسایی جدید شرکت کرده‌اند، می‌رساند اعتبار برگه‌های تردد صادره در راستای «روند آماده سازی حمایت مشروط» از تاریخ ۱۴۰۱/۷/۳۰ به مدت سه ماه تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ تمدید شد. اتباع خارجی ذیل مشمول تمدید نبوده و بر اساس ضوابط و مقررات واجد شرایط حضور در کشور نیستند:

۱) اتباع شناسایی شده در مناطق ممنوعه که نسبت به ثبت درخواست جابجایی به مناطق غیرممنوعه در مهلت مقرر (۱۴۰۱/۷/۲۵) اقدام نکرده اند.

۲) اتباعی که در مناطق غیرممنوعه شناسایی شده ولی در سایر مناطق غیر از محل شناسایی (غیرممنوعه و یا ممنوعه) حضور دارند.

۳) اتباعی که در چند محل(ممنوعه و غیر ممنوعه) شناسایی شده ولی فعلاً در مناطق ممنوعه حضور دارند؛ هرچند دارای برگه تردد منطقه غیرممنوعه نیز باشند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84922251/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DB%B3-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی