بریکس پل ارتباطی ایران با کشورهای تاثیرگذار جهان است/ این گروه در دلارزدایی جدی است


تهران- ایرنا- سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در چین گفت: اینکه ما بتوانیم با کشورهایی نظیر امارات، عربستان و مصر از طریق بریکس روابط خودمان را در ابعاد مختلف گسترش دهیم و از این ظرفیت به نفع طرفین استفاده کنیم نکته بسیار مهمی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85209954/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی