بر افراشتن تصاویر حاج قاسم در جمهوری آذربایجان موجب نگرانی صهیونیست‌ها شده بود


تهران – ایرنا – خبرنگار جمهوری آذربایجان در توصیف حال و هوای مردم این کشور پس از شنیدن خبر شهادت حاج قاسم، گفت: به‌رغم تبلیغات علیه ایران در جمهوری آذربایجان، مردم تصاویر شهید سپهبد سلیمانی را در همه نقاط نصب کردند که این موضوع موجب ترس و نگرانی صهیونیست‌ها شده بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84980987/%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی