بزرگترین عملیات خرابکاری در صنایع موشکی، هوایی و فضایی کشور خنثی شد


تهران-ایرنا- برنامه خرابکاری صنعتی سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) در صنایع موشکی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در قالب اجرای یکی از پیچیده‌ترین پروژه‌های اطلاعاتی و امنیتی سال‌های اخیر خنثی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85216686/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D9%86%D8%AB%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی