بساط ننگین رژیم صهیونیستی به برکت خون شهدا برچیده خواهد شد


تهران- ایرنا- معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: سربلندی ملت ایران مرهون خون شهداست و به فضل الهی خون شهیدانی‌ که با جنایتِ صهیونیست‌ها به شهادت رسیده‌اند به ثمر نشسته و بساط ننگین رژیم صهیونیستی برچیده خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85080915/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D9%86%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی