بستر افزایش نشاط اجتماعی فراهم شود/ضرورت بهره‌مندی از ظرفیت اساتید پیشکسوت


تهران- ایرنا- رییس جمهور حضور بزرگان علمی در مراکز علمی و پژوهشی را پشتوانه‌ای برای دانشگاه‌ها دانست و بر توجه بیش از پیش به بهره‌مندی از ظرفیت علمی این چهره‌ها تأکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85428738/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی