بسته شدن پرونده موضوعات فنی هسته ای؛ لازمه رسیدن به توافق نهایی

آنها در پازل هراس افکنی از برنامه هسته ای ایران حتی تلاش کرده اند رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی را با خود همراه سازند بگونه ای که گروسی در حاشیه دهمین کنفرانس بازنگری ان پی تی در نیویورک در جمع خبرنگاران مدعی شد برنامه هسته ای ایران بلند پروازانه، گسترده و پیچیده از نظر تکنیکی است.

اما واقعیت این است که متاسفانه آژانس بین المللی انرژی اتمی در پی استانداردهای دوگانه در اعمال مفاد عدم اشاعه، نه تنها سلاح های هسته ای رژیم صهیونیستی را که با حمایت و کمک آمریکا تولید شده اند و تهدیدی جدی علیه امنیت کشورهای خاورمیانه‌ای عضو معاهده محسوب می شوند، نادیده می گیرد؛ بلکه حتی ادعاهای این رژیم تروریستی و سرویس های جاسوسی را مبنایی علیه برنامه هسته ای صلح آمیز ایران که به گواهی خود آژانس تاکنون تحریفی نداشته است، قرار می دهد.

جمهوری اسلامی ایران به گواهی  ۱۵ گزارش صریح آژانس بین المللی انرژی اتمی در حال اجرای تعهدات هسته ای خود طبق توافق هسته ای بود که آمریکا در دولت دونالد ترامپ در می ۲۰۱۸ از آن خارج شد و با اعمال مجدد تحریم های یکجانبه و راه اندازی کارزار فشار حداکثری علیه ایران مانع از انتفاع ملت ایران از منافع اقتصادی وعده داده شده طبق توافق شد.

اگرچه بر همه آشکار است که آژانس بین المللی انرژی اتمی از نظر اقتصادی و سیاسی وابسته به قدرتهای غربی و خاص است اما مدیر کل آن برای حفظ آبرو و اعتبار حرفه ای  این نهاد بین المللی باید یکبار هم که شده جرات و جسارت به خرج دهد و برای حل بحران تصنعی بر سر برنامه هسته ای صلح آمیز ایران، نه تنها همه پرونده های ادعایی بلکه از نظر فنی و حقوقی نیز راه هرگونه ادعاهای بی پایه و اساس و خصمانه را ببندد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84844821/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی بدون اشاره به نقض عهد آمریکا گفت که برای تایید این برنامه هسته ای، متناسب با پیشرفت ها به دسترسی نیاز داریم و بلافاصله اذعان کرد  تایید برنامه هسته ای ایران ناممکن نیست، اما کار بسیار جامع و ضروری است.

جمهوری اسلامی ایران از آوریل ۲۰۲۱ نیز با حسن نیت در حال مذاکره با طرف های دیگر برای از سرگیری اجرای کامل توافق است اما به دلیل ناتوانی دولت جو بایدن به منظور تصمیم گیری سیاسی برای بازگشت به این توافق و تضمین بهره مندی ایران از منافع اقتصادی وعده داده شده، بازگشت به این توافق تاکنون میسر نشده است.

از این رو، اگر آژانس بین المللی انرژی اتمی که اکنون از کاهش نظارتش بر برخی تاسیسات هسته ای ایران ناراضی بوده و مدیرکل آن مدعی است “اظهارات خوب کافی نیست و شفافیت، پایبندی و همکاری با آژانس لازم است”، باید پیش از همگان او اثبات کند که به تعهداتش به عنوان مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی پایبند است، و تحت تاثیر القائات و سناریوها و سندسازی های سرویس های جاسوسی دنیا نیست.

اما نکته قابل تامل این است که محور تمامی این سناریوهای، هراس از پیشرفت های برنامه هسته ای صلح آمیز ایران است که در قبال نقض عهد آنها انجام می شود و بدون کوچکترین اشاره ای به این بدعهدی، خسارات ناشی از آن و ارائه راهکارهای عملیاتی جبرانی، تنها در پی اجرای سناریوی هراس از پیشرفت های هسته ای و جنون اعمال فشار و تهدید هستند.

 این در حالی است که مقامات آمریکایی که خود عامل این وضعیت هستند، بجای غلبه بر مشکلات داخلی و تصمیم گیری سیاسی، در یک بازی مقصر نمایی از آغاز این مذاکرات، سناریوی های مختلفی را برای مقصر جلوه دادن  ایران در پیش گرفته اند؛ از تاکتیک ضرب الاجل های تصنعی تا تاکتیک جدید ادعایی مبنی بر کم و محدودن بودن انتظاراتشان.

رژیم  متجاوز و اشغالگر صهیونیستی که تاکنون چندین دانشمند هسته ای ایران را بیگناه ترور کرده است اخیرا حتی در تلاشی باج خواهانه، تهدید کرده به تاسیسات هسته ای صلح آمیز  تحت پادمانهای آژانس در جمهوری اسلامی ایران حمله می کند اما متاسفانه مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی حتی جرات کوچکترین واکنش و اظهار نظری را در این زمینه نداشته است.

اما تهران در برابر این بدعهدی و سیاست خصمانه واشنگتن و طرف های غربی، مسئولانه رفتار کرده و با صبر راهبردی و مقاومت حداکثری خود توانسته است این توافق را که اکنون دولت جو بایدن ادعای بازگشت به آن را دارد، حفظ کند.

 واقعیت آشکار این است که جمهوری اسلامی ایران به همان اندازه که حامی ثابت قدم خلع سلاح هسته ای است، به عدم اشاعه نیز متعهد است و از اجرای غیر تبعیض آمیز و بیطرفانه نظام پادمان‌های توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی حمایت می‌کند.

وی با بیان اینکه برنامه هسته ای ایران در سال ۲۰۲۲ بسیار متفاوت از برنامه آن در سال ۲۰۱۵ است، مدعی شد برنامه هسته ای ایران بسیار بسیار سریع در حال پیشرفت و گسترش است.

ایران همواره تاکید کرده است آژانس بین المللی انرژی اتمی باید وظایف خود را به صورت حرفه ای و فارغ از فشار طرفهای ثالث و بخصوص اتهامات بی اساس سازمانهای جاسوسی انجام دهد.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی