بسیج ادارات در سالم‌سازی فضای اداری نقش آفرین است


ملارد – ایرنا – فرماندار ملارد گفت: بسیج ادارات می تواند نقش موثری در سالم سازی فضای اداری و جلوگیری از فساد و رانت داشته باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85075506/%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی