بلینکن با حمایت از آشوب‌های ایران، منکر نقش آمریکا شد 


نیویورک – ایرنا- آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا  دوباره از آشوب ها در ایران حمایت کرد و با انکار نقش واشنگتن در این ناآرامی ها در عین حال مدعی شد کاخ شفید باید آشکارا از حق مردم ایران برای اعتراض مسالمت آمیز حمایت کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84958151/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%DA%A9%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی