بن‌مایه‌های فرهنگ و تمدن ایران اسلامی گنجینه بشری و زبان مشترک ملت‌ها است

در ابتدای این دیدار ایران شناسان مجارستانی ضمن بیان ویژگیهای تاریخ، فرهنگ و تمدن ایرانی، گزارشی از فعالیت‌های خود در زمینه بسط و ترویج این گنجینه ارزشمند بشری در مجارستان ارائه نمودند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84904423/%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9

باقری با اشاره به ناکارآمدی الگوهای قدرت محور برای ایجاد نظام باثبات و پایدار بین‌المللی و تاکید بر انسان محوری در تمدن ایران اسلامی، اظهار داشت: انسان، اخلاق، پیشرفت و معنویت بن‌مایه‌های تمدن ایران اسلامی هستند که زبان مشترک و قابل درک همه ملت‌ها است و نیاز به ترجمه برای هیچ قوم و ملتی ندارد.

در این دیدار معاون وزیر امور خارجه با قدردانی از تلاش ایران شناسان مجارستانی در بسط و گسترش زبان فارسی و فرهنگ ایرانی در این کشور، تصریح کرد: تمدن غنی و فرهنگ فاخر ایران اسلامی، گنجینه ارزشمند بشری است که سرمایه بزرگی برای انسان محور کردن روابط جهانی بر پایه چندجانبه گرایی است.

به گزارش ایرنا، علی باقری که به منظور رایزنی‌های سیاسی دوجانبه با مقامات مجارستانی به بوداپست سفر کرده است، روز سه شنبه با تعدادی از استادان دانشگاه و ایران شناسان دانشگاه بوداپست دیدار و تبادل نظر کرد.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی