بهادری جهرمی: دولت رأی دیوان عدالت اداری را اجرا کرد/مانع قانونی انتصاب لطیفی رفع شد


تهران – ایرنا – سخنگوی دولت گفت: با تدبیر اتخاذ شده در دولت مأموریت میثم لطیفی از دانشگاه به دولت منتفی و سپس با انعقاد قرارداد کار معین رابطه اداری وی با دولت برقرار شد و لطیفی در سمت قبلی انجام وظیفه خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85181022/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی