بهادری جهرمی: هیات وزیران با چهار پیشنهاد شورای عالی استان موافقت کرد


تهران- ایرنا- سخنگوی دولت از تصویب چهار پیشنهاد شورای عالی استان‌ها در دولت خبر داد و گفت: بخشداری‌ها، فرمانداری‌ها و استانداری ها مکلف شدند مواردی که شوراهای اسلامی بخش یا شهر یا شورای اسلامی استان نیازمند پشتیبانی، امکانات دبیرخانه یا امکاناتی برای استقلال و برگزاری جلسات است، از آنها حمایت کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85100311/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی