بهادری جهرمی: هیچ انتخابی بیهوده نیست؛ نوع انتخاب مهم است


تهران- ایرنا- سخنگوی دولت گفت: هیچ انتخابی بیهوده نیست بلکه مساله نوع انتخاب است؛ اینکه ما به دنبال کلید حل مشکلات از بیرون باشیم و یا به دنبال کلید حل مشکلات از درون برویم؛ بنابراین میزان تفاوت دولت قبل با دولت کنونی به حل مشکلات و در میان و یا فاصله گرفتن از مردم است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85397781/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی